Click here to go back to the frontpage
  Lavkattan
 

Lavskrikan (Siberian Jay) är en liten kråkfågel som lever på taigan i Sibirien och i nordliga barrskogar.

Lavskrikan är en tystlåten fågel, men kan frambringa många olika slags läten. Bland annat jama som en katt och därför är Lavkattan ett av hennes många smeknamn.

Enligt nordisk folktro är lavskrikan en siarfågel. Hon kommer och varslar när vi är på väg att gå vilse.


Lavskrika © 2023 Ana Danielsson

 

linje

 

AKTUELLT

 

linje

 

 


"Flykt", blandteknik, © Ana Danielsson 2022-2023

 

Man måste måla tills det händer ...

 

"Drömmen är en slags ofrivillig ritual och vår sista psykiska vildmark." - Anthony Stevens; Privata myter.

 

linje

 

https://www.lavkattan.se - updated on 20230103

All images and text are copyright © 2007-2023 Ana Danielsson. All rights reserv.

 

 

Back to the front page

(You can also click the logobird on any page to go back)